Về ZEN CAPITAL

ZEN CAPITAL cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn quản lý tài sản/danh mục đầu tư cá nhân và các giải pháp tài chính linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân.

Công Ty luôn coi trọng lợi ích của khách hàng và sự tăng lên về tài sản khách hàng là thành công của Công Ty.

SỨ MỆNH

Sản phẩm dịch vụ

Quản lý tài chính cá nhân

Xem thêm

Dịch vụ tài chính tổ chức

Xem thêm

Dịch vụ quản lý rủi ro

Xem thêm