Zen Capital

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ZEN Việt Nam (Zen Capital) được thành lập ngày 04/09/2020 với định hướng trở thành tập đoàn lớn mạnh cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu và định chế đầu tư hàng đầu. Đối tượng khách hàng chính là các tổ chức, doanh nghiệp, chính phủ, và cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân.

Sứ mệnh của Zen Capital là đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam để phát triển bền vững, ổn định trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, được sự chú ý và đầu tư từ các nước trên thế giới.

Để thực hiện được sứ mệnh, chúng tôi luôn tìm kiếm và hợp tác với những doanh nghiệp có cốt lõi, nền tảng tốt, mang lại lợi ích cao cho xã hội để cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, giúp họ khắc phục mọi vấn đề về tài chính, quản trị và chiến lược.

Tầm nhìn

  • Zen Capital mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư và quản trị doanh nghiệp.
  • Trong tương lai sẽ thành tập đoàn gồm các lĩnh vực: tư vấn tài chính, kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào các doanh nghiệp tốt, có giá trị cốt lõi.

SỨ MỆNH

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chuyên nghiệp hoá hệ thống quản trị tài chính, đường hướng phát triển và những cơ hội đầu tư tiềm năng.

Xây dựng hệ sinh thái khách hàng bao gồm nhiều doanh nghiệp có ngành nghề liên quan, hợp tác phát triển theo nguyên tắc Win-Win để cùng nhau tạo ra giá trị cộng hưởng cao hơn.

Hợp tác theo nguyên tắc “đồng hành mãi mãi”: phục vụ khách hàng tận tuỵ và lâu dài.

Giá trị cốt lõi

Uy tín của công ty là quan trọng nhất.
Tập trung vào khách hàng và thực hiện mọi điều để đạt được mục tiêu của khách hàng.
Tập trung làm sản phẩm dịch vụ thật tốt, chuyên nghiệp nhất.
Sáng tạo và học hỏi.
Trung thực và đề cao đạo đức trong kinh doanh.

Văn hoá doanh nghiệp

Zen Capital đang định hình văn hoá doanh nghiệp dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh và những giá trị mà công ty hướng đến. Các giá trị mà công ty hướng đến để định hình văn hoá doanh nghiệp bao gồm:

  • Sự chuyên nghiệp: lãnh đạo, nhân viên luôn chuyên nghiệp từ hình thức bề ngoài đến cung cách làm việc với khách hàng.
  • Sự thành thực: luôn chân thành trong thái độ, trong lời nói và không gian dối, cam kết thực hiện những gì mình sẽ thực hiện.
  • Sự tự giác: quản lý giao quyền giúp nhân viên luôn có sự chủ động cao trong công việc, tạo được sự tự tin và trưởng thành.