Khách hàng cá nhân

ZEN CAPITAL cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn quản lý tài sản/danh mục đầu tư cá nhân và các giải pháp tài chính linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân.

Công Ty luôn coi trọng lợi ích của khách hàng và sự tăng lên về tài sản khách hàng là thành công của Công Ty.

.

Khách hàng doanh nghiệp

 

Đối với khách hàng là các doanh nghiệp, Zen Capital giới thiệu đến với một nhóm đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính như:

  • Dịch vụ thị trường nợ: tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
  • Dịch vụ thị trường vốn: tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp, tư vấn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tư vấn đại chúng/niêm yết cổ phần, tư vấn phát hành thêm cổ phần (riêng lẻ hoặc công chúng);
  • Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
  • Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp;
  • Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;

Với đội ngũ các chuyên gia tài chính hàng đầu được đào tạo chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế cùng với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ tư vấn đa dạng  và sự am hiểu thị trường Việt Nam sẽ giúp đem lại nhiều giá trị nhất tới khách hàng doanh nghiệp.

Khách hàng tổ chức

ZEN CAPITAL cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chính linh hoạt theo tiêu chuẩn quốc tế giúp các nhà đầu tư tổ chức đạt được mục tiêu chiến lược đề ra.
ZEN CAPITAL cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh nguồn vốn cho khách hàng tổ chức:

  • Tìm kiếm, kết nối các đối tác mua bán sản phẩm vốn/nợ phù hợp;
  • Tư vấn chiến lược kinh doanh nguồn vốn và trái phiếu;
  • Tư vấn hồ sơ và thực hiện công việc thực tế trong hoạt động kinh doanh nguồn vốn và trái phiếu;